کد ho-16814  
عنوان شیوه نامه اجرایی به همراه چک لیست نظارت بر طراحی و اجرای مناسب سازی ساختمان های عمومی  
موضوعات 1. ضوابط طراحی معماری برای افراد دارای معلولیت ، الف) محوطه ، ب) پارکینگ ، ج) ورودی ، د) راهرو ، ه) راه پله ، و) آسانسور ، ز) سطح شیبدار ، ح) فضاهای بهداشتی ، ط) بازشوها میلههای دستگرد ، ک) علائم کنترل الکتریکی و اعلامخطر ، ل) مبلمان اداری ، 2. چک لیست طراحی و نظارت بر ساختمان های عمومی  
انتشار منتشر نشده  
تعداد صفحه 56  
تاریخ ثبت در بانک 20 شهریور 1396  
فایل پیوست
تصویر