کد ho-16731  
عنوان با زبان اشاره، من برابرم  
موضوعات به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان – 2016 (2-8 مهر 1395) ، تهیه و تنظیم: رضا ذبیحی ، ترجمه: نرگس اصغری ، کانون ناشنوایان ایران  
تاریخ 1395/07/00شمسی  
سر فصل ها اختصارات؛ معرفی؛ چرا هفته ناشنوایان مهم است؟؛ هفته جهانی ناشنوایان همکاری کنید!؛ مسأله ها را شناسایی کنید  
انتشار منتشر نشده  
تعداد صفحه 12  
تاریخ ثبت در بانک 19 شهریور 1396  
فایل پیوست
تصویر