کد mv-5261  
عنوان هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق  
کارگردان کیومرث پوراحمد  
نوع کوتاه  
زیرنویس ندارد  
معرفی اجمالی این فیلم درباره زندگی، آثار و فعالیتهای جبار باغچهبان، بنیانگذار آموزش ناشنوایان در ایران است.  
تاریخ ثبت در بانک 6 خرداد 1395