کد mv-5254  
عنوان وندا  
کارگردان مریم فتحیفر  
کارگردان فرخ حنیفه‌نژاد  
نوع کوتاه  
زیرنویس ندارد  
معرفی اجمالی نمایش داده شده در نخستین جشنواره فیلم آوا (1389)
پرویز فرزند معلول طیبه عمه در روستای جنگلی زندگی میکند و به دنبال کبری خواهر پرویز به شهر میآیند.
 
تاریخ ثبت در بانک 6 خرداد 1395