کد mv-5244  
عنوان و....  
کارگردان محسن جعفریراد  
نوع کوتاه  
زیرنویس ندارد  
معرفی اجمالی فیلم سه اپیزود دارد. اپیزود اول ماجرای پسری کم شنوا ست که کارش جمع آوری زنگ دوچرخه است و مجموعهای از آنها را از راه دزدی جمع‌آوری کرده است. اپیزود دوم ماجرای دختری است که در خانه یک زن و شوهر خدمتکار است و مرد معلولیت جسمی و حرکتی دارد و دختر خدمتکار از نبودن آنها در منزل سوء استفاده میکند.
اپیزود سوم ماجرای پسری است که گردنبند مرد معلول اپیزود دوم را میدزد و میگریزد و دوچرخهاش را جلوی در همان مغازهای پارک میکند که پسر اپیزود اول از آنجا زنگ دوچرخه را دزدید.
 
تاریخ ثبت در بانک 6 خرداد 1395