کد mv-5235  
عنوان میشه فقط به دست‌های ما نگاه کنید  
کارگردان ابراهیم ایرج زاده  
نوع کوتاه  
زیرنویس ندارد  
معرفی اجمالی نمایش داده شده در نخستین جشنواره فیلم آوا (1389)
این فیلم زندگی یک دختر جوان نابینا و پسر جوان معلول از ناحیه دو دست را روایت میکند که در مغازه خدمات رایانه روزگار میگذراند، به نحوی که پسر کاغذ‌های دست نویس مردم را برای دختر میخواند و دختر نابینا هم آنها را تایپ میکند.
 
تاریخ ثبت در بانک 6 خرداد 1395