کد mv-5229  
عنوان موج‌های گمشده  
کارگردان امیر مهران  
نوع کوتاه  
زیرنویس ندارد  
معرفی اجمالی نمایش داده شده در نخستین جشنواره فیلم آوا (1389)؛ دهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، 1384؛ چهارمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران، 1383؛ دومین جشنواره فیلم دانشجویان سراسر کشور
پیرمرد و پیرزنی به تنهایی در یک آپارتمان زندگی میکنند. پیرمرد علیل است و بدخلق، و پیرزن مسئول نگهداری از او. تنها دلخوشی پیرزن تماسهای تلفنی پسرش از خارج از کشور است. یک روز او از دست اخلاق بد پیرمرد به ستوه میآید و عزم رفتن میکند....
 
تاریخ ثبت در بانک 6 خرداد 1395