کد mv-5228  
عنوان منگل  
کارگردان ابوذر کبیری  
نوع کوتاه  
زیرنویس ندارد  
معرفی اجمالی نمایش داده شده در نخستین جشنواره فیلم آوا (1389)  
تاریخ ثبت در بانک 6 خرداد 1395