کد mv-47147  
عنوان Struck by Lightning  
نویسنده Trevor Farrant  
کارگردان Jerzy Domaradzki  
بازیگران Garry McDonald  
بازیگران Brian Vriends  
بازیگران Catherine McClements  
نوع سینمایی  
محل تولید Australia  
سال تولید 1990شمسی  
زبان انگلیسی  
زیرنویس ندارد  
معرفی اجمالی This little comedy is set in a small factory come halfway home, employing only handicapped people. Ollie Rennie is the boss and sometime minder of all his workers. He employees Pat Cannizzaro to help get all his workers into some sort of sport, and Pat just happens to be a soccer teacher. He forms a team and tries to take them all the way, with some funny results.
داستانی کمدی از یک کارخانه کوچک است که فقط افراد معلول را استخدام می‌کند. دنی رئیس آنجا هست و گاهی به تمام کارگرهایش فکر می‌کند.  
تاریخ ثبت در بانک 9 شهریور 1400