کد mv-47045  
عنوان Down With Music  
نویسنده Irene Herbruger  
نویسنده Isabella Springmuhl Tejada  
کارگردان Fernando Franco  
بازیگران Jose Jorge Castillo  
بازیگران Alvaro Díaz  
بازیگران Jackie Méndez  
نوع کوتاه  
محل تولید Guatemala  
سال تولید 2018شمسی  
زبان دیگر زبان ها  
زیرنویس ندارد  
تاریخ ثبت در بانک 30 مرداد 1400