ردیف کد عنوان نوع کارگردان زبان زبان زیرنویس جوایز تاریخ ثبت در بانک
1 mv-5086  خداحافظ سلام  کوتاه          5 خرداد 1395 
2 mv-5087  دانش آموز اسماعیل  کوتاه          5 خرداد 1395 
3 mv-10611  فیلم مشروح اساسنامه جدید کانون ناشنوایان ایران با زبان اشاره 24 تیرماه 1395  کلیپ    فارسی      29 شهریور 1395 
4 mv-11143  خواب کودک فلج مغزی  کلیپ    فارسی      17 آبان 1395 
5 mv-11144  تغذیه کودک فلج مغزی  کلیپ    فارسی      17 آبان 1395 
6 mv-11145  حمل و جابجایی کودک فلج مغزی  کلیپ    فارسی      17 آبان 1395 
7 mv-17325  ربابه محمدی  مستند    فارسی      11 مهر 1396 
8 mv-17326  فوتبال با دو عصا  مستند    فارسی      11 مهر 1396 
9 mv-17328  عادل و عدنان دو برادر معلول خرمشهری  مستند    فارسی      11 مهر 1396 
10 mv-17330  آموزش زبان اشاره به روحانیون برای تبلیغ  کلیپ    فارسی      11 مهر 1396 
11 mv-17331  نماز عارفانه معلول  مستند    فارسی      11 مهر 1396 
12 mv-17332  دعای معلولین  کلیپ    فارسی      11 مهر 1396 
13 mv-17335  دومین جشنواره سه سالانه انتخاب بهترین کتاب با موضوع معلولیت و توانمندسازی  کلیپ    فارسی      11 مهر 1396 
14 mv-17428  نمایشگاه بین المللی تحهیزات توانبخشی و لوازم مورد نیاز معلولین دوسلدورف آلمان 2016 (REHACARE)  مستند          26 مهر 1396 
15 mv-17429  With Sign Language Rights, Our Children Can!  کلیپ          26 مهر 1396 
16 mv-17430  ازدواج های خویشاوندی  کلیپ    فارسی      26 مهر 1396 
17 mv-17431  الفبای گویای باغچه بان  کلیپ    فارسی      26 مهر 1396 
18 mv-17432  اسکیت با ویلچر با اسکیت برقی  کلیپ    انگلیسی      26 مهر 1396 
19 mv-17433  رانندگی با ویلچر با تمام دسترسی ها  کلیپ    انگلیسی      26 مهر 1396 
20 mv-17434  برلین و طراحی شهری مناسب معلولان  مستند    فارسی      26 مهر 1396 

صفحه 1 از 42, نمايش 20 رکورد از 837 رکورد, شروع 1, پايان 20