ردیف کد عنوان نوع کارگردان زبان زبان زیرنویس جوایز تاریخ ثبت در بانک
141 mv-17638  سخنان ریاست جمهوری آقای روحانی در نخستین همایش مسئولیت اجتماعی کشور  کلیپ    فارسی      7 آذر 1396 
142 mv-17639  ساخت ماشین اسیاب بازی توسط معلول بدون دست  کلیپ    انگلیسی      7 آذر 1396 
143 mv-17640  مهارت های ویلچررانی  کلیپ    انگلیسی  فارسی    7 آذر 1396 
144 mv-17641  خاطره سردار ناصر دستاری  کلیپ    فارسی      7 آذر 1396 
145 mv-17643  مشکلات معلولین در عدم مناسب سازی  کلیپ    فارسی      7 آذر 1396 
146 mv-17644  کشیدن کامیون توسط گروه ویلچرسواران  کلیپ    انگلیسی      7 آذر 1396 
147 mv-17645  مناسب سازی اتومبیل ویژه معلولین  کلیپ    دیگر زبان ها      7 آذر 1396 
148 mv-17646  سیستم آموزشی کشور ژاپن  کلیپ    فارسی      7 آذر 1396 
149 mv-17647  مناسب سازی شهری برای معلولین  کلیپ          7 آذر 1396 
150 mv-17648  بالابر ویژه حمل فرد معلول  کلیپ          7 آذر 1396 
151 mv-17649  مناسب سازی محیط منزل ویژه معلولین  کلیپ    انگلیسی      7 آذر 1396 
152 mv-17650  مریم حیدر زاده - شاعر نابینا  کلیپ    فارسی      7 آذر 1396 
153 mv-17651  استفاده معلولین از وسایل نقلیه عمومی  کلیپ    دیگر زبان ها      7 آذر 1396 
154 mv-17652  فراهم آوردن امکان تردد در جامعه   کلیپ    فارسی      7 آذر 1396 
155 mv-17653  مناسب سازی وسایل برای استفاده معلولین  کلیپ          7 آذر 1396 
156 mv-17654  استفاده از پله برقی برای معلولین ویلچری  کلیپ          7 آذر 1396 
157 mv-17655  ویلچر برقی  کلیپ    انگلیسی      8 آذر 1396 
158 mv-17656  آموزش مهارت استفاده از ویلچر  کلیپ    دیگر زبان ها      8 آذر 1396 
159 mv-17657  مناسب سازی محیط ایستگاه قطار  کلیپ          8 آذر 1396 
160 mv-17658  مناسب سازی وسایل تقلیه عمومی برای استفاده معلولین  کلیپ          8 آذر 1396 

صفحه 8 از 42, نمايش 20 رکورد از 837 رکورد, شروع 141, پايان 160