ردیف کد عنوان نوع کارگردان زبان زبان زیرنویس جوایز تاریخ ثبت در بانک
121 mv-17616  شهری بدون مانع  کلیپ    فارسی      7 آذر 1396 
122 mv-17617  مناسب سازی برای معلولین  کلیپ    فارسی      7 آذر 1396 
123 mv-17618  توانیابان و محدودیت تردد در شهر  کلیپ    فارسی      7 آذر 1396 
124 mv-17619  موفقیت نوجوان معلول مهابادی  کلیپ    فارسی      7 آذر 1396 
125 mv-17620  مناسب سازی خودرو ویژه معلولین  کلیپ    دیگر زبان ها      7 آذر 1396 
126 mv-17622  مناسب سازی محیط ساختمان برای معلولین  کلیپ          7 آذر 1396 
127 mv-17623  دو معلول موفق استان گلستان  کلیپ    فارسی      7 آذر 1396 
128 mv-17624  وسایل توانبخشی برای حمل معلولین  کلیپ          7 آذر 1396 
129 mv-17625  استیون هاوکینگ  کلیپ    انگلیسی      7 آذر 1396 
130 mv-17626  کوهنوردی معلول بدون دست و پا  کلیپ    انگلیسی      7 آذر 1396 
131 mv-17627  رانندگی دختر معلول  کلیپ    انگلیسی      7 آذر 1396 
132 mv-17628  من می توانم (I Can)  کلیپ    انگلیسی      7 آذر 1396 
133 mv-17629  ماه پری شمسی طبس - بانوی نویسنده نابینا  کلیپ    فارسی      7 آذر 1396 
134 mv-17631  فاطمه حمامی - نقاش معلول  کلیپ    فارسی      7 آذر 1396 
135 mv-17632  دستکش مترجم زبان اشاره  کلیپ    انگلیسی      7 آذر 1396 
136 mv-17633  حمایت از حقوق شهروندی معلولین   کلیپ    انگلیسی      7 آذر 1396 
137 mv-17634  از داشته هایمان لذت ببریم  کلیپ    انگلیسی      7 آذر 1396 
138 mv-17635  بدنسازی با ویلچر  کلیپ    انگلیسی      7 آذر 1396 
139 mv-17636  بانوی ورزشکار معلول  کلیپ    انگلیسی      7 آذر 1396 
140 mv-17637  خواستن توانستن است  کلیپ    انگلیسی  فارسی    7 آذر 1396 

صفحه 7 از 42, نمايش 20 رکورد از 837 رکورد, شروع 121, پايان 140