ردیف کد عنوان نوع کارگردان زبان زبان زیرنویس جوایز تاریخ ثبت در بانک
121 mv-17664  حمایت از معلولین   کلیپ          8 آذر 1396 
122 mv-17667  خودروی مناسب سازی شده معلولین  کلیپ    انگلیسی      8 آذر 1396 
123 mv-17671  بالابر چند منظوره ویژه معلولین  کلیپ    فارسی      8 آذر 1396 
124 mv-17672  مانی جزمی خبرنگار ورزشی سرویس جهانی بی بی سی  کلیپ    فارسی      8 آذر 1396 
125 mv-17673  ربات برای حرکت معلولین  کلیپ          8 آذر 1396 
126 mv-17674  ربات اسکلتی بیرونی اکسوپد  کلیپ    فارسی      8 آذر 1396 
127 mv-17676  فرح آذری بانوی کارآفرین  کلیپ    فارسی      8 آذر 1396 
128 mv-17683  چتر بازی معلولین  کلیپ    انگلیسی      8 آذر 1396 
129 mv-17685  اسکی با ویلچر  کلیپ    فارسی      8 آذر 1396 
130 mv-17686  استخدام معلولین به روایت طنز  کلیپ    فارسی      8 آذر 1396 
131 mv-17687  ماشین ویژه معلولین ویلچری  کلیپ          8 آذر 1396 
132 mv-17688  خودرو ویژه معلولین  کلیپ          8 آذر 1396 
133 mv-17689  عدم مناسب سازی معابر شهری  کلیپ          8 آذر 1396 
134 mv-17693  موتوری ویژه معلولین  کلیپ          8 آذر 1396 
135 mv-17694  همه با هم   کلیپ          8 آذر 1396 
136 mv-17695  دل نگرانی های معلم روستا برای دانش‌آموز معلولش  کلیپ    فارسی      8 آذر 1396 
137 mv-17696  رمپ قابل حمل برای عبور ویلچر  کلیپ          8 آذر 1396 
138 mv-17698  وسیله کمکی برای عبور ویلچر از سطوح مختلف  کلیپ    انگلیسی      8 آذر 1396 
139 mv-17699  کنگره بین المللی دنیای بدون محدودیت و اعطای نشان به آقای سید محمد موسوی  کلیپ    فارسی      8 آذر 1396 
140 mv-17700  مراسم جشن موسسه پیام آوران ساحل امید  کلیپ    فارسی      8 آذر 1396 

صفحه 7 از 42, نمايش 20 رکورد از 837 رکورد, شروع 121, پايان 140