ردیف کد عنوان نوع کارگردان زبان زبان زیرنویس جوایز تاریخ ثبت در بانک
821 mv-47144  Stars   مستند  Ziva Postec  دیگر زبان ها      9 شهریور 1400 
822 mv-47145  Stigma (To stigma)  سینمایی  Pavlos Tasios  دیگر زبان ها      9 شهریور 1400 
823 mv-47146  Strong Love   سینمایی  Bonnie Burt        9 شهریور 1400 
824 mv-47147  Struck by Lightning   سینمایی  Jerzy Domaradzki  انگلیسی      9 شهریور 1400 
825 mv-47148  Summer Heights High   سینمایی  Chris Lilley ، Asolima Tauati ، Iro Utaifeau  انگلیسی      9 شهریور 1400 
826 mv-47149  Temple Grandin   سینمایی  Mick Jackson  انگلیسی      9 شهریور 1400 
827 mv-47150  Thank You Gangsters (39settoudan)  سینمایی  Kôsuke Oshida  دیگر زبان ها      9 شهریور 1400 
828 mv-47151  The Boy Who Could Fly  سینمایی  Nick Castle  انگلیسی      9 شهریور 1400 
829 mv-47152  The Boys Next Door   سینمایی  John Erman  انگلیسی      9 شهریور 1400 
830 mv-47153  The Curse of the Tempest Jewel   سینمایی  Lawrence Kern  انگلیسی      9 شهریور 1400 
831 mv-47154  The Eighth Day (Le huitième jour)  سینمایی  Jaco Van Dormael  دیگر زبان ها      9 شهریور 1400 
832 mv-47155  The Grown-Ups  مستند  Maite Alberdi  دیگر زبان ها      9 شهریور 1400 
833 mv-47156  The Holy Bible Kid Style   سینمایی  Kacee DeMasi  انگلیسی      9 شهریور 1400 
834 mv-47157  The Importance of Tying Your Own Shoes (Hur många lingon finns det i världen?)  سینمایی  Lena Koppel  دیگر زبان ها      9 شهریور 1400 
835 mv-47158  The Kid from Nowhere   سینمایی  Beau Bridges  انگلیسی      9 شهریور 1400 
836 mv-47160  The Last Man on Earth   کوتاه  April Phillips  انگلیسی      9 شهریور 1400 
837 mv-47162  The Lost Prince   سینمایی  Stephen Poliakoff  انگلیسی      9 شهریور 1400 

صفحه 42 از 42, نمايش 17 رکورد از 837 رکورد, شروع 821, پايان 837