ردیف کد عنوان نوع کارگردان زبان زبان زیرنویس جوایز تاریخ ثبت در بانک
781 mv-47101  Light in the Piazza  سینمایی  Guy Green  انگلیسی      7 شهریور 1400 
782 mv-47102  Lisanne   کوتاه  Lars-Gunnar Lotz  دیگر زبان ها      7 شهریور 1400 
783 mv-47103  Lo que siento por ti   سینمایی  Raúl Camilo  دیگر زبان ها      7 شهریور 1400 
784 mv-47104  Main Aisa Hi Hoon   سینمایی  Harry Baweja  دیگر زبان ها      7 شهریور 1400 
785 mv-47105  Mañana no te olvides   سینمایی  José Enrique Pintor  دیگر زبان ها      7 شهریور 1400 
786 mv-47106  Marathon (Maraton)  سینمایی  Yoon Chul Jung  دیگر زبان ها      7 شهریور 1400 
787 mv-47108  Mary and Max  سینمایی  Adam Elliot  انگلیسی      7 شهریور 1400 
788 mv-47109  Mazal Means Luck  مستند  Mazal Ben-Yishai  دیگر زبان ها      8 شهریور 1400 
789 mv-47110  Me Too (Yo, también)  سینمایی  Antonio Naharro ، Álvaro Pastor  دیگر زبان ها      8 شهریور 1400 
790 mv-47111  Menschen  کوتاه  Sarah R. Lotfi  انگلیسی      8 شهریور 1400 
791 mv-47112  Mercury Rising   سینمایی  Harold Becker  انگلیسی      8 شهریور 1400 
792 mv-47113  Monica & David   مستند  Alexandra Codina  انگلیسی      8 شهریور 1400 
793 mv-47114  My Brother  سینمایی  Anthony Lover  انگلیسی      8 شهریور 1400 
794 mv-47115  My Hero Brother   سینمایی  Yonatan Nir  انگلیسی      8 شهریور 1400 
795 mv-47116  Neon Heart   سینمایی  Laurits Flensted-Jensen  دیگر زبان ها      8 شهریور 1400 
796 mv-47117  Nightmare Turned Beautiful   مستند  Ted White  انگلیسی      8 شهریور 1400 
797 mv-47118  No Child of Mine  سینمایی  Michael Katleman  انگلیسی      8 شهریور 1400 
798 mv-47119  Notes on a Scandal   سینمایی  Richard Eyre  انگلیسی      8 شهریور 1400 
799 mv-47120  Ocean Heaven (Hai yang tian tang)  سینمایی  Xiaolu Xue   دیگر زبان ها      8 شهریور 1400 
800 mv-47121  Officer Steve   مستند  Amy Fuhrman  انگلیسی      8 شهریور 1400 

صفحه 40 از 42, نمايش 20 رکورد از 837 رکورد, شروع 781, پايان 800