ردیف کد عنوان نوع کارگردان زبان زبان زیرنویس جوایز تاریخ ثبت در بانک
61 mv-46613  Broken   سینمایی  T. Arthur Cottam  انگلیسی      9 مرداد 1400 
62 mv-47022  Brother of Sleep (Schlafes Bruder )  سینمایی  Joseph Vilsmaier  دیگر زبان ها      30 مرداد 1400 
63 mv-47025  Burning Down   کوتاه  Tom Wardach  انگلیسی      30 مرداد 1400 
64 mv-47026  Bury My Heart with Tonawanda   سینمایی  Gary Sundown  انگلیسی      30 مرداد 1400 
65 mv-47028  Café de Flore   سینمایی  Jean-Marc Vallée  دیگر زبان ها      30 مرداد 1400 
66 mv-46614  Carbuncle  سینمایی  Shaun Robert Smith  انگلیسی      9 مرداد 1400 
67 mv-46616  Cat  کوتاه  Philippe Lasry  دیگر زبان ها      9 مرداد 1400 
68 mv-47030  Celebration Family   سینمایی  Robert Day  انگلیسی      30 مرداد 1400 
69 mv-46617  Cemetery of Splendor   سینمایی  Apichatpong Weerasethakul  انگلیسی      9 مرداد 1400 
70 mv-47031  Changing a Mind   مستند  Sondra Martin Hicks  انگلیسی      30 مرداد 1400 
71 mv-46618  Charged: The Eduardo Garcia Story   مستند  Phillip Baribeau  انگلیسی      9 مرداد 1400 
72 mv-47032  Charly   سینمایی  Ralph Nelson  انگلیسی      30 مرداد 1400 
73 mv-46619  Chau, Beyond the Lines   مستند  Courtney Marsh  دیگر زبان ها      9 مرداد 1400 
74 mv-46620  Chiefland   مستند  Gabriel Tyner  انگلیسی      9 مرداد 1400 
75 mv-46621  Children of the Mountain   سینمایی  Priscilla Anany  انگلیسی      9 مرداد 1400 
76 mv-46622  CinemAbility   مستند  Jenni Gold  انگلیسی      9 مرداد 1400 
77 mv-47033  CinemAbility  مستند  Jenni Gold  انگلیسی      30 مرداد 1400 
78 mv-46624  City of Sadness   کوتاه  Robert Ronny  انگلیسی      10 مرداد 1400 
79 mv-46625  Cleaning Up  کوتاه  Plamen Dimitrov  انگلیسی      10 مرداد 1400 
80 mv-46626  Cody  مستند  Chris Schueler  انگلیسی      10 مرداد 1400 

صفحه 4 از 42, نمايش 20 رکورد از 837 رکورد, شروع 61, پايان 80