ردیف کد عنوان نوع کارگردان زبان زبان زیرنویس جوایز تاریخ ثبت در بانک
741 mv-47049  Duo: The True Story of a Gifted Child with Down Syndrome  کوتاه  Alexandre Ginnsz  انگلیسی      31 مرداد 1400 
742 mv-47050  Elementary Ed   مستند  Andy Genovese ، Samantha Grogin  انگلیسی      31 مرداد 1400 
743 mv-47051  Elenas Chance   مستند  Bernard Weber  دیگر زبان ها      31 مرداد 1400 
744 mv-47052  Endless (À l'infini)  مستند  Edmond Carrère  دیگر زبان ها      31 مرداد 1400 
745 mv-47053  Every Journey Is Unique: A Story of Autism   مستند  Jeni Decker-Lopez  انگلیسی      31 مرداد 1400 
746 mv-47054  Everything's Coming Up Rosie   کوتاه  Jereme Watt  انگلیسی      31 مرداد 1400 
747 mv-47055  Florian - Liebe aus ganzem Herzen  سینمایی  Dominique Othenin-Girard  دیگر زبان ها      31 مرداد 1400 
748 mv-47056  Forrest Gump   سینمایی  Robert Zemeckis  انگلیسی      31 مرداد 1400 
749 mv-47057  Girlfriend  سینمایی  Justin Lerner  انگلیسی      31 مرداد 1400 
750 mv-47058  Graduating Peter   مستند  Gerardine Wurzburg  انگلیسی      31 مرداد 1400 
751 mv-47059  Heart of Dragon (Long de xin)  سینمایی  Sammo Kam-Bo Hung ، Fruit Chan  دیگر زبان ها      31 مرداد 1400 
752 mv-47060  Heaven is a Traffic Jam on the 405 (Heaven Is a Traffic Jam on the 405)  مستند  Frank Stiefel  انگلیسی      31 مرداد 1400 
753 mv-47061  Heavy Load   مستند  Jerry Rothwell  انگلیسی      31 مرداد 1400 
754 mv-47062  Here's Herbie   کوتاه  Mary Wickliffe  انگلیسی      31 مرداد 1400 
755 mv-47063  Historias corrientes   کوتاه  Isma Rubio ، Ignacio Estaregui  دیگر زبان ها      31 مرداد 1400 
756 mv-47064  House Finch   کوتاه  Joseph Johnson  انگلیسی      31 مرداد 1400 
757 mv-47072  I Am   مستند  Glenn Holsten  انگلیسی      3 شهریور 1400 
758 mv-47074  I Can Act   کوتاه  Yvette Chou  دیگر زبان ها      3 شهریور 1400 
759 mv-47075  I Wish   کوتاه  Kathryn Ferentchak  انگلیسی      3 شهریور 1400 
760 mv-47076  If You Love Me (An m'agapas)  سینمایی  Christos Ketikidis  دیگر زبان ها      3 شهریور 1400 

صفحه 38 از 42, نمايش 20 رکورد از 837 رکورد, شروع 741, پايان 760