ردیف کد عنوان نوع کارگردان زبان زبان زیرنویس جوایز تاریخ ثبت در بانک
681 mv-46912  The Intouchables (Intouchables)  سینمایی  Olivier Nakache ، Éric Toledano  انگلیسی      18 مرداد 1400 
682 mv-46914  The Keys to the House (Le chiavi di casa)  سینمایی  Gianni Amelio  انگلیسی      18 مرداد 1400 
683 mv-46915  The Last American Freak Show   مستند  Richard Butchins  انگلیسی      18 مرداد 1400 
684 mv-46916  The Miracle   کوتاه  Jeffrey Jon Smith  انگلیسی      19 مرداد 1400 
685 mv-46917  The Mountain Within   مستند  Kyle Portbury  انگلیسی      19 مرداد 1400 
686 mv-46918  The New, True, Charlie Wu  کوتاه  Bob Pondillo  انگلیسی      19 مرداد 1400 
687 mv-46919  The Optimist and the Buddhist   مستند  Noam Pinchas  دیگر زبان ها      19 مرداد 1400 
688 mv-46920  The Pride of the Yankees  سینمایی  Sam Wood  انگلیسی      19 مرداد 1400 
689 mv-46925  The Ride  مستند  Sandra Cook  انگلیسی      19 مرداد 1400 
690 mv-46926  The Road Home   مستند  Phil Hopper  انگلیسی      19 مرداد 1400 
691 mv-46927  The Sacred Flame   سینمایی  Archie Mayo   انگلیسی      19 مرداد 1400 
692 mv-46930  The Sessions   سینمایی  Ben Lewin  انگلیسی      19 مرداد 1400 
693 mv-46932  The Sign of the Ram  سینمایی  John Sturges  انگلیسی      19 مرداد 1400 
694 mv-46938  The Skin Horse   مستند  Nigel Evans ، John Samson  انگلیسی      19 مرداد 1400 
695 mv-46939  The Social Model   مستند    انگلیسی      19 مرداد 1400 
696 mv-46940  The Sound of Love   سینمایی  John Power  دیگر زبان ها      19 مرداد 1400 
697 mv-46941  The Speed Track   سینمایی  S.L Puram Jayasurya  دیگر زبان ها      19 مرداد 1400 
698 mv-46942  The Theory of Everything   سینمایی  James Marsh  انگلیسی      19 مرداد 1400 
699 mv-46943  The Theory of Flight   سینمایی  Paul Greengrass  انگلیسی      19 مرداد 1400 
700 mv-46944  The Upside   سینمایی  Neil Burger  انگلیسی      19 مرداد 1400 

صفحه 35 از 42, نمايش 20 رکورد از 837 رکورد, شروع 681, پايان 700