ردیف کد عنوان نوع کارگردان زبان زبان زیرنویس جوایز تاریخ ثبت در بانک
661 mv-46887  Take a Bow   مستند  Rebecca Lorenne Doppelt  انگلیسی      18 مرداد 1400 
662 mv-46888  Team Everest: A Himalayan Journey   مستند  Andy Cockrum  انگلیسی      18 مرداد 1400 
663 mv-46890  The Ability Exchange   مستند  Bing Wang  انگلیسی      18 مرداد 1400 
664 mv-46891  The Acorn People   سینمایی  Joan Tewkesbury  انگلیسی      18 مرداد 1400 
665 mv-46893  The Art of Negative Thinking (Kunsten å tenke negativt )  سینمایی  Bård Breien  انگلیسی      18 مرداد 1400 
666 mv-46894  The Athlete (Atletu)  سینمایی  Davey Frankel ، Rasselas Lakew  انگلیسی      18 مرداد 1400 
667 mv-46896  The Bone Collector   سینمایی  Phillip Noyce  انگلیسی      18 مرداد 1400 
668 mv-46898  The Book Group   سینمایی    انگلیسی      18 مرداد 1400 
669 mv-46899  The Brooke Ellison Story   سینمایی  Christopher Reeve  انگلیسی      18 مرداد 1400 
670 mv-46900  The Cake Eaters   سینمایی  Mary Stuart Masterson  انگلیسی      18 مرداد 1400 
671 mv-46901  The Death of Louis XIV (La mort de Louis XIV)  سینمایی  Albert Serra  دیگر زبان ها      18 مرداد 1400 
672 mv-46902  The Diving Bell and the Butterfly (Le scaphandre et le papillon)  سینمایی  Julian Schnabel  انگلیسی      18 مرداد 1400 
673 mv-46903  The Elephant Man   سینمایی  David Lynch  انگلیسی      18 مرداد 1400 
674 mv-46904  The Emmett Smith Story   کوتاه  Douglas G. Johnson        18 مرداد 1400 
675 mv-46906  The Eternal Sea  سینمایی  John H. Auer  انگلیسی      18 مرداد 1400 
676 mv-46907  The Ex (Fast Track)  سینمایی  Jesse Peretz  انگلیسی      18 مرداد 1400 
677 mv-46908  The Finishers (De toutes nos forces)  سینمایی  Nils Tavernier  دیگر زبان ها      18 مرداد 1400 
678 mv-46909  The Flip Side   کوتاه  Josh Durham  انگلیسی      18 مرداد 1400 
679 mv-46910  The Fundamentals of Caring   سینمایی  Rob Burnett  انگلیسی      18 مرداد 1400 
680 mv-46911  The Gospel According to Berkeley   مستند  Marilyn Milgrom   انگلیسی      18 مرداد 1400 

صفحه 34 از 42, نمايش 20 رکورد از 837 رکورد, شروع 661, پايان 680