ردیف کد عنوان نوع کارگردان زبان زبان زیرنویس جوایز تاریخ ثبت در بانک
201 mv-17436  نیک وی آچیچ  مستند    فارسی  فارسی ، فارسی    26 مهر 1396 
202 mv-17438  کودکان معلول ژاپنی  کلیپ          26 مهر 1396 
203 mv-17439  فضای پارک خودروی صاحبان ویلچر  کلیپ          26 مهر 1396 
204 mv-17440  مناسب سازی خودرو برای معلولین  کلیپ          26 مهر 1396 
205 mv-17477  مصاحبه با فرشته خسروجردی   مستند    فارسی  فارسی    27 مهر 1396 
206 mv-17478  ولیچر معلولین  کلیپ          27 مهر 1396 
207 mv-17479  میترا فرازنده  مستند    فارسی      27 مهر 1396 
208 mv-17480  دوچرخه سواری یک معلول ویلچری  کلیپ    انگلیسی      27 مهر 1396 
209 mv-17481  پیانو زدن دختر معلول  کلیپ    انگلیسی      27 مهر 1396 
210 mv-17482  گوینده اخبار نابینا  کلیپ    فارسی      27 مهر 1396 
211 mv-17483  تشخیص پیش از تولد بیماری های ژنتیکی  مستند    فارسی      27 مهر 1396 
212 mv-17484  ازدواج دو معلول  کلیپ    فارسی      27 مهر 1396 
213 mv-17485  شاگرد ناشنوا و نابینا  مستند    فارسی      27 مهر 1396 
214 mv-17486  عصای منعطف  کلیپ    انگلیسی      27 مهر 1396 
215 mv-17487  ویلچر پله رو  کلیپ          27 مهر 1396 
216 mv-17488  کنگره بین المللی دنیای بدون محدودیت  مستند    فارسی      29 مهر 1396 
217 mv-17489  شنای معلولین   کلیپ    انگلیسی      29 مهر 1396 
218 mv-17490  دوچرخه سواری بدون یک دست و پا  کلیپ    انگلیسی      29 مهر 1396 
219 mv-17491  پیانو زدن معلول بدون دست  کلیپ    انگلیسی      30 مهر 1396 
220 mv-17492  قایق سواری معلول ویلچری  کلیپ          30 مهر 1396 

صفحه 11 از 42, نمايش 20 رکورد از 837 رکورد, شروع 201, پايان 220