ردیف کد عنوان نوع کارگردان زبان زبان زیرنویس جوایز تاریخ ثبت در بانک
181 mv-46726  Langer Gang  سینمایی  Yilmaz Arslan  دیگر زبان ها      12 مرداد 1400 
182 mv-46727  Laura Ferguson: Visualizing Inner Space   کوتاه  Peter Barton  انگلیسی      12 مرداد 1400 
183 mv-46728  Leave Yesterday Behind   سینمایی  Richard Michaels  انگلیسی      12 مرداد 1400 
184 mv-46729  Left  سینمایی  Stan Lee Ray Baker ، Les Gaddis    دیگر زبان ها    12 مرداد 1400 
185 mv-47098  León and Olvido (León y Olvido)  سینمایی  Xavier Bermúdez  دیگر زبان ها      7 شهریور 1400 
186 mv-47099  Life Goes On   سینمایی  Michael Braverman  انگلیسی      7 شهریور 1400 
187 mv-46730  Life Locked in a Suitcase   سینمایی  Genie Kolinkovsky  انگلیسی      12 مرداد 1400 
188 mv-47100  Life, Animated   مستند  Roger Ross Williams  انگلیسی      7 شهریور 1400 
189 mv-47101  Light in the Piazza  سینمایی  Guy Green  انگلیسی      7 شهریور 1400 
190 mv-47102  Lisanne   کوتاه  Lars-Gunnar Lotz  دیگر زبان ها      7 شهریور 1400 
191 mv-46731  Little Man   مستند  Nicole Conn  انگلیسی      12 مرداد 1400 
192 mv-46732  Little World (Món petit )  مستند  Marcel Barrena  دیگر زبان ها      14 مرداد 1400 
193 mv-46734  Lives Worth Living  مستند  Eric Neudel  انگلیسی      14 مرداد 1400 
194 mv-47103  Lo que siento por ti   سینمایی  Raúl Camilo  دیگر زبان ها      7 شهریور 1400 
195 mv-46736  Long Ago, Tomorrow (The Raging Moon )  سینمایی  Bryan Forbes  انگلیسی      14 مرداد 1400 
196 mv-46737  Look Who's Laughing   Sal Baldomar  انگلیسی      14 مرداد 1400 
197 mv-46738  Lorenzo's Oil   سینمایی  George Miller  انگلیسی      14 مرداد 1400 
198 mv-46739  Los amores inconclusos   سینمایی  Frank Toro  دیگر زبان ها      14 مرداد 1400 
199 mv-46740  Love & Loss (Documentary)  مستند  Yiying Li  انگلیسی      14 مرداد 1400 
200 mv-46741  Lucky Star   سینمایی  Frank Borzage  انگلیسی      14 مرداد 1400 

صفحه 10 از 42, نمايش 20 رکورد از 837 رکورد, شروع 181, پايان 200