کد cf-1265  
عنوان نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی - اجتماعی افراد با نیازهای ویژه  
مدیر مجید پاکدامن  
تاریخ 1393/07/23شمسی  
برگزار کننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات  
محل برگزاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات  
توضیحات محورهای همایش :
انواع اختلالات
میزان شیوع و شیوه های نوین در پیش­گیری یا سنجش و شناسایی انواع اختلالات شامل:
اختلالات یادگیری (تحولی و تحصیلی)
اختلالات فراگیر تحولی(اوتیسم، آسپرگر، رت، از هم پاشیدگی دوران کودکی)
اختلالات رفتاری(نافرمانی مقابله ایریا، اختلال سلوک، ADHD )
نقایص حسی( نابینایی، ناشنوایی، چند معلولیتی، نقائص جسمی- حرکتی)
کودکان و نوجوانان آسیب دیده اجتماعی(بی سرپرست، بدسرپرست، مهاجرین و کودکان کار)
آسیب شناسی
آسیب شناسی روانی– اجتماعی، بهداشت روانی و بهزیستی روان شناختی افراد با نیازهای ویژه.
حقوق
حقوق فردی و اجتماعی افراد با نیازهای ویژه.
توانمندسازی
توانمندسازی جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی،محیطی، آموزشی و شغلی افراد با نیازهای ویژه.
آموزش مهارت­های زندگی، ارتباطی و سازگاری افراد با نیازهای ویژه.
جهت گیری­ها، برنامه­ها و فن آوری­های نوین آموزشی و پرورشی افراد با نیازهای ویژه.
خانواده
توانمندسازی خانواده های دارای افراد با نیازهای ویژه.
نقش و عملکرد خانواده در توانمندسازی افراد با نیازهای ویژه.
چارچوب­های مبتنی بر مداخلات خانواده.
مراکز علمی-آموزشی
نقش و عملکرد سازمان ها و ارگان های وابسته به آموزش و پرورش استثنایی در توانمند سازی آموزشی افراد با نیاز های ویژه .
مشکلات، موانع و شیوه های تسریع برنامه های عادی سازی در ایران.
نقش سازمان نظام روان شناسی در توانمند سازی روانی – اجتماعی افراد با نیازهای ویژه و افزایش قابلیت­های شخصیتی و عملکردی آنان و خانواده های آنان، از طریق ارائه خدمات روان­شناختی و آموزشی مستقیم و هم­چنین گسترش مراکز تخصصی.
نقش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در توانمندسازی روانی- اجتماعی افراد با نیازهای ویژه.
نهادهای اجتماعی
نقش جامعه و سایر نهادهای اجتماعی در توانمندسازی افراد با نیازهای ویژه شامل:
نقش و عملکرد سازمان بهزیستی و سایر ارگان های مسئول و وابسته در توانمند سازی رفاهی، جسمانی، روان­شناختی، اجتماعی و شغلی، از طریق آموزش و ارائه خدمات توان­بخشی و امکانات به افراد با نیازهای ویژه و خانواده های آنان.
نقش و عملکرد شهرداری ها در توانمندسازی محیطی افراد ....از طریق مناسب سازی شهری.
نقش و عملکرد رسانه­( تصویری و نوشتاری) و هنر در توانمند سازی فردی و اجتماعی افراد با نیازهای ویژه.
نقش و عملکرد هلال احمر و سمن ها در توانمندسازی افراد با نیازهای ویژه از طریق ایجاد امکانات پژوهشی –آموزشی– رفاهی و ...  
تاریخ ثبت در بانک 21 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر