کد cf-1263  
عنوان نخستین کنفرانس ملی کارآفرینی اجتماعی با تاکید بر حوزه معلولیت  
سخنران حمید عباداللهی  
سخنران احمد روستا  
سخنران فیروزه صابر  
سخنران مریم رسولیان  
سخنران حسین خنیفر  
سخنران فرنوش اعلامی  
مدیر زهرا آراستی  
تاریخ 1393/07/30شمسی  
برگزار کننده دفتر کارآفرینی اجتماعی توانیابان رعد - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان بهزیستی - شهرداری تهران  
محل برگزاری مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد  
توضیحات محورهای کنفرانس :
نقش دین، اخلاق و فرهنگ در کارآفرینی اجتماعی در حوزه معلولیت
ماهیت، فرصت ها و چالش های کارآفرینی اجتماعی در حوزه معلولیت
شبکه سازی و فناوری در کارآفرینی اجتماعی در حوزه معلولیت
نقش سازمان ها و مسئولیت پذیری اجتماعی در کارآفرینی اجتماعی در حوزه معلولیت
تقش اسناد بالا دستی، قانون گذاران و مجریان دولتی در کارآفرینی اجتماعی در حوزه معلولیت
فرایند مدیریت سازمان های کارآفرین اجتماعی در حوزه معلولیت

سایت کنفرانس: https://seconf.ut.ac.ir/cnf/organization  
تاریخ ثبت در بانک 21 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر
 
تصویر