کد co-41754  
عنوان ندای انجمن مدیران مراکز آموزش و توانبخشی غیر دولتی شعبه استان اصفهان  
نوع -  
دامنه فعالیت استانی  
زبان فارسی  
تلفن 031377677554  
کشور ایران  
استان اصفهان  
نشانی اصفهان - خیابان توحید - انتهای خیابان رودکی - سمت چپ - پلاک 330  
درباره انجمن مدیران مراکز توانبخشی غیر دولتی استان اصفهان از سال 1380 بصورت شعبه ای از انجمن کل تهران شروع بکارنموده است و اولین جلسه خود را در تاریخ 1380/10/9 با حضور مدیران مراکز برگزار نمود. پس از آن 6 دوره انتخاباتی برگزار که آخرین آن در مورخ 1393/8/29 با حضور مدیران محترم و نماینده محترم سازمان بهزیستی استان و ریاست انجمن عالی تهران صورت پذیرفته است. 9 نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و 6 نفر علی البدل بترتیب 1-خانم آذر میدخت علاء 2-آقای سعادت عنبرزاده 3-آقای حمید جهان خواه 4-خانم نسترن منوچهری 5-آقای کوروش سرایی زاده 6-آقای علیرضا برومند 7-آقای طباطبایی 8-خانم قرائتی 9-خانم طالبی 10-خانم مریم محمدی 11-آقای سید محمد محمودیان 12-آقای نادری 13-خانم صادقی 14-خانم توکلی 15-آقای فولادگر می باشند.
هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل 15 روز یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس هیئت مدیره تشکیل جلسه فوق العاده برای اعضای انجمن خواهد بود. جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر است. شرکت اعضاء در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از آنها بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی و شش جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود. در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاء ، عضو علی البدل بترتیب رأی کسب نموده برای مدت باقیمانده، به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود. اعضای هیئت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخابات تشکیل جلسه خواهند داد و از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر مسئول امور مالی انتخاب خواهد نمود. هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره بعدی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود از اعضاء محترم بمنظور انتخابات دوره جدید دعوت بعمل آورد. در حال حاضر انجمن 118 عضو از مدیران مراکز ( سالمندان، شبانه روزی، اعصاب و روان، معلولین ذهنی و جسمی حرکتی ) را دارا می باشد.

اهداف انجمن
• ایجاد یک پایگاه واحد برای مدیران مراکز جهت تبادل نظر و بالا بردن سطح کمی و کیفی خدمات به معلولین
• انسجام هر چه بیشتر و ارتباط هر چه بهتر مدیران با یکدیگر جهت پیشبرد اهداف کوتاه مدت و بلند مدت
• ایجاد همدلی و ارتباط نزدیک مدیران جهت یک رقابت سازنده کاری و حرفه ای
• استفاده از خرد جمعی

چارت اعضای انجمن و مسئولیت هریک
1 - سرکار خانم آذر میدخت علا رئیس هیئت مدیره انجمن
2-آقای سعادت عنبر زاده نایب رئیس انجمن
3- آقای حمید جهان خواه مسئول امور مالی
4- آقای کوروش سرایی زاده عضو هیئت مدیره انجمن
5- سرکار خانم نسترن منوچهری مسئول روابط عمومی انجمن

6- آقای علیرضا برومند نماینده مراکز سالمندان انجمن
7- آقای طباطبایی نماینده مراکز شبانه روزی انجمن
8- سرکار خانم قرائتی نماینده مراکز اعصاب و روان انجمن
9- سرکار خانم طالبی نماینده مراکز حسی جسمی انجمن
 
تاریخ ثبت در بانک 11 آبان 1399