کد br-2598  
عنوان اول دیوان قصائد و مثنویات و تمثیلات و مقطعات پروین اعتصامی  
نویسنده پروین اعتصامی  
محل چاپ بریل مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی  
سال چاپ بریل 1377شمسی  
چکیده چهار جلد کتاب بریل است  
محل نگهداری کتابخانه ملی ایران - مرکز نابینایان رودکی  
تاریخ ثبت در بانک 8 اردیبهشت 1395