کد br-2594  
عنوان اول آموزش مفاهیم قرآن  
نویسنده مسعود وکیل  
زبان فارسی  
محل چاپ بریل مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی  
سال چاپ بریل 1378شمسی  
محل نگهداری کتابخانه ملی ایران - مرکز نابینایان رودکی  
تاریخ ثبت در بانک 8 اردیبهشت 1395