کد br-2417  
عنوان اول مجموعه قوانین جذب در « روابط » گردشار جایی که قانون جاذبه تمام روابط همکاری کننده را جمع می کند  
نویسنده استر جری هیکس  
مترجم آزیتا نجات مهر  
ناشر بهار سبز  
محل نشر تهران  
نوبت چاپ 1  
تعداد جلد 1  
تعداد صفحه 417  
زبان فارسی  
برگرداندن به بریل رسولی  
محل چاپ بریل مجتمع خدمات نابینایان رودکی (ریحانه)  
سال چاپ بریل 1394شمسی  
تعداد صفحه بریل 417  
موضوعات روابط بین اشخاص - جنبه های مذهبی ، روابط بین اشخاص - جنبه ای روان شناسی  
محل نگهداری مجتمع خدمات نابینایان رودکی (ریحانه)  
تاریخ ثبت در بانک 7 اردیبهشت 1395