کد br-2233  
عنوان اول نقد شعر معاصر : امیرزاده کاشی ها « شاملو »  
نویسنده پروین سلاجقه  
ناشر مروارید  
محل نشر تهران  
نوبت چاپ 1  
تعداد جلد 1  
زبان فارسی  
برگرداندن به بریل سلامی  
محل چاپ بریل مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی (ریحانه)  
سال چاپ بریل 1394شمسی  
تعداد صفحه بریل 1094  
موضوعات شاملو ، احمد ، 1304 -1379 - نقد و تفسیر 2. شعر فارسی - قرن 14 - تاریخ و نقد  
محل نگهداری مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی (ریحانه)  
تاریخ ثبت در بانک 4 اردیبهشت 1395