کد br-2232  
عنوان اول از سکوی سرخ ( مسائل شعر )  
نویسنده یدالله رویایی  
به کوشش حبیب اله رویایی  
ناشر نگاه  
محل نشر تهران  
سال انتشار 1391شمسی  
نوبت چاپ 1  
تعداد جلد 1  
تعداد صفحه 372  
زبان فارسی  
برگرداندن به بریل حسینی راد  
محل چاپ بریل مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی (ریحانه)  
سال چاپ بریل 1394شمسی  
تعداد صفحه بریل 457  
موضوعات رویایی - یدالله ، 1311 - مصاحبه ها 2. شعر فارسی - قرن 14  
محل نگهداری مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی (ریحانه)  
تاریخ ثبت در بانک 4 اردیبهشت 1395  
فایل پیوست
تصویر