کد br-1935  
عنوان اول شعر زمان ما (14) : حسین منزوی ، شعر حسین منزوی از آغاز تا امروز  
نویسنده فیض شریفی  
محل نشر تهران  
سال انتشار 1394شمسی  
تعداد جلد 1  
تعداد صفحه 296  
زبان فارسی  
برگرداندن به بریل رسولی  
محل چاپ بریل مجتمع خدمات نابینایان رودکی (ریحانه)  
سال چاپ بریل 1394شمسی  
تعداد صفحه بریل 218  
موضوعات شعر فارسی - قرن14 - تاریخ و نقد ، شاعران ایرانی - قرن 14 - نقد و تفسیر  
محل نگهداری مجتمع خدمات نابینایان رودکی (ریحانه)  
تاریخ ثبت در بانک 31 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر