ردیف کد عنوان نویسنده ناشر زبان برگرداندن به بریل موضوع تاریخ ثبت در بانک
1 br-2491  هانیبال‌  توماس هریس‌  نشر البرز  فارسی    داستانهای آمریکایی -- قرن‌20 ، ادبیات نابینایان‌  8 اردیبهشت 1395 
2 br-2492  در آستانه فصلی سرد: داستان‌های کوتاه از نویسندگان زن امروز ایران‌    روشنگران و مطالعات زنان‌  فارسی    داستانهای کوتاه فارسی -- قرن 14 -- مجموعه‌ها  8 اردیبهشت 1395 
3 br-2494  مردی که یکی را دو تا میدید  سیما احمدی سیاهپوش  سیما احمدی سیاهبومی‫  فارسی    داستان‌های فارسی ، حیوان‌ها -- عادات و رفتار  8 اردیبهشت 1395 
4 br-2495  سرگذشت حاجی بابای اصفهانی‌  جیمزجاستی‌نین‌ موریه‌  نشر مرکز  فارسی    داستانهای انگلیسی -- قرن ‌19م. ، ایران -- اوضاع اجتماعی -- قرن 13ق‌. -- داستان‌. ، ایران -- تاریخ -- قاجاریان‌،1193- 1344ق‌. -- داستان‌.  8 اردیبهشت 1395 
5 br-2530  پیروزی بر شب‌  ژ. کریستان‌  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‌  فارسی    بریل‌، لوئی‌، .1852 - 1809 -- Braille, Louis‬ادبیات کودکان و نوجوانان‌ ، ادبیات نابینایان‌  8 اردیبهشت 1395 
6 br-2531  آشنایی با قرآن   مرتضی مطهری‌  صدرا  فارسی      8 اردیبهشت 1395 
7 br-2532  آموزش زبان فارسی به فارسی‌  محمد اشعری‌    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
8 br-2533  با نگاه فردوسی‌: مبانی نقد خرد سیاسی در ایران‌  باقر پرهام‌    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
9 br-2534  باباطاهرنامه‌  پرویز اذکائی‌          8 اردیبهشت 1395 
10 br-2535  بوستان سعدی   مصلح بن عبدالله سعدی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
11 br-2536  پوشکین‌: زندگینامه   هانری تروآیا    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
12 br-2537  جامی   نجیب مایل هروی          8 اردیبهشت 1395 
13 br-2538  حماسه ملی ایران   تئودور نولدکه    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
14 br-2539  درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی‌  سعید حمیدیان‌    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
15 br-2540  درباره نقد ادبی‌  عبدالحسین فرزاد          8 اردیبهشت 1395 
16 br-2541  دیوان کامل امیر خسرو دهلوی‌  امیرخسرو دهلوی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
17 br-2542  دیوان انوری  حکیم اوحدالدین انوری    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
18 br-2543  دیوان جامی   عبدالرحمان جامی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
19 br-2544  دیوان حکیم سنایی غزنوی‌  مجدود بن آدم سنایی غزنوی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
20 br-2545  دیوان قاآنی  حبیب الله قاآنی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 

صفحه 1 از 15, نمايش 20 رکورد از 283 رکورد, شروع 1, پايان 20