ردیف کد عنوان نویسنده ناشر زبان برگرداندن به بریل موضوع تاریخ ثبت در بانک
1 br-1935  شعر زمان ما (14) : حسین منزوی ، شعر حسین منزوی از آغاز تا امروز  فیض شریفی    فارسی  رسولی  شعر فارسی - قرن14 - تاریخ و نقد ، شاعران ایرانی - قرن 14 - نقد و تفسیر  31 فروردین 1395 
2 br-2532  آموزش زبان فارسی به فارسی‌  محمد اشعری‌    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
3 br-2533  با نگاه فردوسی‌: مبانی نقد خرد سیاسی در ایران‌  باقر پرهام‌    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
4 br-2534  باباطاهرنامه‌  پرویز اذکائی‌          8 اردیبهشت 1395 
5 br-2535  بوستان سعدی   مصلح بن عبدالله سعدی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
6 br-2536  پوشکین‌: زندگینامه   هانری تروآیا    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
7 br-2537  جامی   نجیب مایل هروی          8 اردیبهشت 1395 
8 br-2538  حماسه ملی ایران   تئودور نولدکه    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
9 br-2539  درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی‌  سعید حمیدیان‌    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
10 br-2540  درباره نقد ادبی‌  عبدالحسین فرزاد          8 اردیبهشت 1395 
11 br-2541  دیوان کامل امیر خسرو دهلوی‌  امیرخسرو دهلوی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
12 br-2542  دیوان انوری  حکیم اوحدالدین انوری    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
13 br-2543  دیوان جامی   عبدالرحمان جامی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
14 br-2544  دیوان حکیم سنایی غزنوی‌  مجدود بن آدم سنایی غزنوی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
15 br-2545  دیوان قاآنی  حبیب الله قاآنی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
16 br-2546  دیوان خواجه حافظ شیرازی‌  شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
17 br-2547  دیوان ناصرخسرو   ناصرخسرو قبادیانی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
18 br-2548  رستم‌نامه بازگفته شده از شاهنامه فردوسی‌  ای‌. ام ویلموت باکستون‌    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
19 br-2549  روانشناسی استبداد  لئو اشتراوس‌    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
20 br-2550  زبان و ادب فارسی  غلامرضا ارژنگ    فارسی      8 اردیبهشت 1395 

صفحه 1 از 15, نمايش 20 رکورد از 283 رکورد, شروع 1, پايان 20