ردیف کد عنوان نویسنده ناشر زبان برگرداندن به بریل موضوع تاریخ ثبت در بانک
161 br-2567  زندگی و شعر پروین اعتصامی   چاوش اکبری    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
162 br-2568  درس حافظ: نقد و شرح غزل‌های خواجه شمس‌الدین‌محمد حافظ   محمد استعلامی‌    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
163 br-2569  دیوان استاد جمال‌الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی‌  محمدبن عبدالرزاق اصفهانی‌    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
164 br-2570  دیوان اشعار شادروان محمدتقی بهار "ملک‌الشعرا"  محمد تقی بهار          8 اردیبهشت 1395 
165 br-2571  گزارش دشواریهای دیوان خاقانی بیتها و تعبیرهای پیچیده ، واژه‌شناسی، نکته‌های ادبی و هنری      فارسی      8 اردیبهشت 1395 
166 br-2572  دیوان عطار   فریدالدین عطار نیشابوری    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
167 br-2573  شرح سی قصیده حکیم ناصر‌خسرو قبادیانی   مهدی محقق‌    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
168 br-2574  شرق در ادبیات فرانسه   پیر مارتینو     فارسی    دو جلد کتاب بریل است.  8 اردیبهشت 1395 
169 br-2575  شعر نو در ایران   ورا. ب‌. کلیاشتورینا          8 اردیبهشت 1395 
170 br-2576  فردوسی و هویت شناسی   منصور رستگار          8 اردیبهشت 1395 
171 br-2577  کارنامه اردشیر بابکان   مهری باقری    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
172 br-2578  کلیات دیوان وحشی بافقی   کمال الدین وحشی بافقی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
173 br-2579  گزاره‌هایی در ادبیات معاصر ایران (داستان‌) پیشامدرن‌، مدرن‌، پسامدرن   علی تسلیمی‌    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
174 br-2580  مجموعه اشعار نادر نادرپور   نادر نادرپور    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
175 br-2581  مجموعه آثار احمد شاملو : دفتر دوم   احمد شاملو    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
176 br-2582  مجموعه آثار احمد شاملو:دفتر یکم شعرها   احمد شاملو    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
177 br-2583  مروری بر تاریخ ادب و ادبیات امروز ایران   محمد حقوقی‌    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
178 br-2584  نگاهی به تاریخ و ادبیات ایران از روزگار پیش از اسلام تا اوایل قرن هفتم   محمد ترابی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
179 br-2585  قصه‌هایی از کتاب تبر الماس   آ. بلوکین     فارسی      8 اردیبهشت 1395 
180 br-2587  ابومسلم خراسانی   جرجی زیدان    فارسی      8 اردیبهشت 1395 

صفحه 9 از 15, نمايش 20 رکورد از 283 رکورد, شروع 161, پايان 180