ردیف کد عنوان نویسنده ناشر زبان برگرداندن به بریل موضوع تاریخ ثبت در بانک
61 br-2587  ابومسلم خراسانی   جرجی زیدان    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
62 br-2588  احوال و آثار دکتر پرویز ناتل خانلری   منصور رستگار فسایی‌    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
63 br-2589  ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما   احمدرضا شفیعی کدکنی     فارسی      8 اردیبهشت 1395 
64 br-2590  افسانه گیل گمش   جرج اسمیت     فارسی      8 اردیبهشت 1395 
65 br-2591  الهی‌نامه   شیخ فریدالدین عطار نیشابوری    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
66 br-2592  اوژن یونسکو[بریل]/  میتو ایچ‌. ویکاندر     فارسی      8 اردیبهشت 1395 
67 br-2593  آخرین دولت   محمد بیابانی‌‌اسکویی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
68 br-2594  آموزش مفاهیم قرآن   مسعود وکیل    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
69 br-2595  تاریخ ادبیات ایران   ادوارد براون    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
70 br-2596  خمسه نظامی گنجه‌ای : مخزن الاسرار   نظامی گنجه‌ای    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
71 br-2597  دیوان عماد خراسانی   عماد‌الدین حسن‌برقعی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
72 br-2598  دیوان قصائد و مثنویات و تمثیلات و مقطعات پروین اعتصامی   پروین اعتصامی          8 اردیبهشت 1395 
73 br-2599  رباعیات خیام   حکیم عمر خیام    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
74 br-2600  زبانشناسی و نقد ادبی   راجر فالر    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
75 br-2601  زندگی جیمز جویس   نادر شیخ‌زادگان    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
76 br-2602  غزلهای سعدی       فارسی      8 اردیبهشت 1395 
77 br-2603  غزلیات بی‌دل دهلوی   عبدالقادر بن عبدالخالق بی‌دل دهلوی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
78 br-2707  کبوتر توی کوزه‌  هوشنگ مرادی کرمانی‌  نشر نی  فارسی      9 اردیبهشت 1395 
79 br-2711  ایران سپید [پیایند: روزنامه]سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی‌      فارسی      9 اردیبهشت 1395 
80 br-2713  دعای روز‌های ماه مبارک رمضان به خط بریل      عربی      9 اردیبهشت 1395 

صفحه 4 از 15, نمايش 20 رکورد از 283 رکورد, شروع 61, پايان 80