ردیف کد عنوان نویسنده ناشر زبان برگرداندن به بریل موضوع تاریخ ثبت در بانک
61 br-2592  اوژن یونسکو[بریل]/  میتو ایچ‌. ویکاندر     فارسی      8 اردیبهشت 1395 
62 br-2593  آخرین دولت   محمد بیابانی‌‌اسکویی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
63 br-2594  آموزش مفاهیم قرآن   مسعود وکیل    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
64 br-2595  تاریخ ادبیات ایران   ادوارد براون    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
65 br-2596  خمسه نظامی گنجه‌ای : مخزن الاسرار   نظامی گنجه‌ای    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
66 br-2597  دیوان عماد خراسانی   عماد‌الدین حسن‌برقعی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
67 br-2598  دیوان قصائد و مثنویات و تمثیلات و مقطعات پروین اعتصامی   پروین اعتصامی          8 اردیبهشت 1395 
68 br-2599  رباعیات خیام   حکیم عمر خیام    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
69 br-2600  زبانشناسی و نقد ادبی   راجر فالر    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
70 br-2601  زندگی جیمز جویس   نادر شیخ‌زادگان    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
71 br-2602  غزلهای سعدی       فارسی      8 اردیبهشت 1395 
72 br-2603  غزلیات بی‌دل دهلوی   عبدالقادر بن عبدالخالق بی‌دل دهلوی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
73 br-2703  قرآن کریم: به خط بریل ویژه نابینایان      عربی  اعظم قاسمی    9 اردیبهشت 1395 
74 br-2704  مناجات امیرالمومنین "به خط بریل‌"    ماهنامه بشری‌  عربی ، فارسی  نسرین اطیابی‌    9 اردیبهشت 1395 
75 br-2705  زیارت عاشورا و زیارت‌. زیارت وارث به خط بریل‌      فارسی  نسرین اطیابی‌    9 اردیبهشت 1395 
76 br-2706  زیارت نامه علی‌بن موسی الرضا (ع‌): به خط بریل‌      عربی ، فارسی  نسرین اطیابی‌    9 اردیبهشت 1395 
77 br-2707  کبوتر توی کوزه‌  هوشنگ مرادی کرمانی‌  نشر نی  فارسی      9 اردیبهشت 1395 
78 br-2708  دعای کمیل "به خط بریل‌"      عربی  نسرین اطیابی‌    9 اردیبهشت 1395 
79 br-2709  زیارت امین الله و دعای صباح به خط بریل‌      عربی ، فارسی  نسرین اطیابی‌    9 اردیبهشت 1395 
80 br-2710  دعای ندبه به خط بریل‌      عربی ، فارسی  نسرین اطیابی‌    9 اردیبهشت 1395 

صفحه 4 از 15, نمايش 20 رکورد از 283 رکورد, شروع 61, پايان 80