کد ts-23019  
عنوان اول بررسی عوامل موثر بر طرد اجتماعی معلولین: مطالعه موردی معلولین جسمی و حرکتی تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان ری  
نویسنده غلامرضا زرین کفشیان  
استاد راهنما علیرضا محسنی تبریزی  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه تهران  
مقطع کارشناسی ارشد  
رشته دانشکده علوم اجتماعی  
سال دفاع 1392شمسی  
زبان فارسی  
چکیده نویسنده با استناد و اتکا بر واقعیت‌های اجتماعی در شهر ری و نیز بر اساس اطلاعات موجود در بهزیستی شهرستان ری به بررسی معلولین جسمی حرکتی از منظر طرد اجتماعی پرداخته است. به ویژه عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر طرد را کشف و دسته‌بندی و توضیح داده است.  
تاریخ ثبت در بانک 14 دی 1397  
فایل پیوست
تصویر