کد pc-41623  
عنوان ورزش، توانمندی جسمی و روحی، امید به آینده  
نوع رنگی  
نوع سوژه پوستر  
توضیحات 30 مهر ماه
پنجمین روز از هفته تربیت بدنی با عنوان "ورزش، توانمندی جسمی و روحی، امید به آینده" نامگذاری شده است  
تاریخ ثبت در بانک 30 مهر 1399  
فایل پیوست
تصویر