کد pc-36449  
عنوان دومین نمایشگاه کشوری نقاشی افراد دارای معلولیت  
نوع رنگی  
نوع سوژه پوستر  
توضیحات 28 تا 31 تیرماه 1399
برگزار کننده: معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور - دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی
 
تاریخ ثبت در بانک 4 مرداد 1399  
فایل پیوست
تصویر