کد pc-34315  
عنوان جشنواره بانوی مهر و ماه  
نوع رنگی  
نوع سوژه پوستر  
توضیحات تقدیر از بانوان همراه افراد دارای معلولیت
تاریخ برگزاری: 15/11/98 لغایت 98/11/21
تهران، سی متری نیروی هوایی، مسیل منوچهری، نبش فرعی 8/33 طبقه سوم دبیرخانه منطقه ای کانون های اجتماع محور سلامت  
تاریخ ثبت در بانک 21 تیر 1399  
فایل پیوست
تصویر