کد pc-32744  
عنوان کارگاه آموزشی دوستی کتاب و ناشنوا  
نوع رنگی  
نوع سوژه پوستر  
توضیحات کارگاه آموزشی
با حضور کارشناسان و مدرسین قصه گویی گروه های ویژه
کارشناس: مرضیه شاه کرمی
18 دی ماه 1398 - ساعت 15
 
تاریخ ثبت در بانک 2 تیر 1399  
فایل پیوست
تصویر