کد pc-25795  
عنوان کاریکاتور حمایت از معلولین  
نوع رنگی  
نوع سوژه پوستر  
تاریخ ثبت در بانک 5 اسفند 1398  
فایل پیوست
تصویر