کد pc-25793  
عنوان دوازدهمین مراسم بزرگداشت روز ملی و هفته پارالمپیک  
نوع رنگی  
نوع سوژه پوستر  
توضیحات 16 لغایت 22 آبان ماه 1398  
تاریخ ثبت در بانک 5 اسفند 1398  
فایل پیوست
تصویر