کد pc-23724  
عنوان تصادف و معلولیت  
نوع رنگی  
نوع سوژه بیلبورد  
توضیحات این تبلیغ را تبلیغی اثرگذار در بحث احتیاط در رانندگی دانسته اند.....
اگر این تبلیغ موثر باشد که ممکن است اینگونه نیز باشد به خوبی نشان می دهد گفتمان بدن و ایدئولوژی سالم سالار در تمام لایه های اجتماعی نفوذ کرده و حتی هنرمندان، سیاستمداران و برنامه ریزان اجتماعی را خود فرو برده است.
این بیلبورد معلولیت را وضعیتی وحشتناک تر و دردآورتر از مرگ تصویر می کند که پایان تمام آرزوهاست...  
تاریخ ثبت در بانک 12 اسفند 1397  
فایل پیوست
تصویر