کد pc-23723  
عنوان داستان کسانی که مرزها را شکستند...  
نوع رنگی  
نوع سوژه پوستر  
توضیحات موسسه توان یابان با افتخار تقدیم می کند:
اولین رویدارد انتقال تجربه توانیابان به سبک TED
زمان: پنجشنبه 9 اسفند ساعت 16:30 الی 21
مکان: عرصه میدان شهدا، تالار شهر مشهد  
تاریخ ثبت در بانک 12 اسفند 1397