ردیف کد عنوان عکاس نوع مکان عکاسی نوع سوژه تاریخ ثبت در بانک
1 pc-1410  ذبیح بهروز- ناشنوا        22 فروردین 1395 
2 pc-1411  ثمینه باغچه بان    رنگی      22 فروردین 1395 
3 pc-1412  هنرستان فنی و حرفه ای ناشنوایان نظام مافی    سیاه سفید      22 فروردین 1395 
4 pc-1413  هنرستان فنی و حرفه ای ناشنوایان نظام مافی    سیاه سفید      22 فروردین 1395 
5 pc-1414  هنرستان فنی و حرفه ای ناشنوایان نظام مافی    رنگی      22 فروردین 1395 
6 pc-1415  آوای نگاه- نشریه انجمن خانواده ناشنوایان ایران    رنگی      22 فروردین 1395 
7 pc-1416  شکست سکوت- نشریه کانون ناشنوایان خراسان    رنگی      22 فروردین 1395 
8 pc-1417  پیام ناشنوا- خبرنامه کانون ناشنوایان ایران    رنگی      22 فروردین 1395 
9 pc-1418  گزارش- نشریه کانون کرولالهای ایران     رنگی      22 فروردین 1395 
10 pc-1419  اشاره- نشریه خانه فرهنگ جوانان ناشنوای ایران    رنگی      22 فروردین 1395 
11 pc-1420  صدای ناشنوا- خبرنامه کانون ناشنوایان ایران    رنگی      22 فروردین 1395 
12 pc-1421  پدر و پسر- جبار و ثمین باغچه بان    سیاه سفید      22 فروردین 1395 
13 pc-1422  سنگ قبر ثمین باغچه بان    رنگی      22 فروردین 1395 
14 pc-1423  ثمین باغچه بان    سیاه سفید      22 فروردین 1395 
15 pc-1424  ثمین باغچه بان و تصویری از دستخط او    سیاه سفید      22 فروردین 1395 
16 pc-1425  ثمین باغچه بان با اعضای خانواده    سیاه سفید      22 فروردین 1395 
17 pc-1426  ثمین باغچه بان و دوستان    سیاه سفید      22 فروردین 1395 
18 pc-1427  شناسنامه ثمین باغچه بان    سیاه سفید      22 فروردین 1395 
19 pc-1428  برنارد برگ- استاد و حامی تئاتر ناشنوایان آمریکا        22 فروردین 1395 
20 pc-1429  کامران رحیمی- نخبه ناشنوا    رنگی      22 فروردین 1395 

صفحه 1 از 22, نمايش 20 رکورد از 432 رکورد, شروع 1, پايان 20