کد pr-41608  
نام بهروز  
نام خانوادگی مروتی  
وضعیت جسمی فقدان حرکتی  
نوع فعالیت اجتماعی  
زبان فارسی  
مهارت فعال در حوزه حقوق معلولان  
کشور ایران  
استان تهران  
تاریخ ثبت در بانک 21 مهر 1399  
فایل پیوست
تصویر