کد pr-28875  
نام علی  
نام خانوادگی اخوان نژاد  
شهرت ناقولیان  
وضعیت جسمی نابینا  
نوع فعالیت ورزشی ، اجتماعی  
زبان فارسی  
شهرت ناقولیان  
مهارت از بنیانگذاران ورزش نابینایان اصفهان از پیشکسوتان جامعه اسلامی نابینایان اصفهان  
کشور ایران  
استان اصفهان  
شهر اصفهان  
تاریخ ثبت در بانک 27 اردیبهشت 1399