کد pr-28874  
نام محمد علی  
نام خانوادگی هاشم پور  
وضعیت جسمی نابینا  
نوع فعالیت اجتماعی  
زبان فارسی  
اهم فعالیت ها پیشکسوت امور نابینایان اصفهان  
کشور ایران  
استان اصفهان  
شهر اصفهان  
تاریخ ثبت در بانک 27 اردیبهشت 1399