کد pr-28873  
نام رضا  
نام خانوادگی فرهمند  
وضعیت جسمی نابینا  
نوع فعالیت علمی-فرهنگی  
زبان فارسی  
اهم فعالیت ها پیشکسوت امور نابینایان در اصفهان و یزد  
کشور ایران  
استان اصفهان  
شهر نائین  
تاریخ ثبت در بانک 27 اردیبهشت 1399